Mare Safety seglar i medvind. Det er god stemning blant dei tilsette på kontoret ved Stålhaugen i Ulsteinvik, etter å ha sett klare forbetringar i marknaden gjennom 2018. Dei ser positivt på det komande året, og kan stolt presentere fleire nye signerte kontraktar, både innan båt og bysse. Ny kontrakt med Ulstein Verft Nyleg signerte Mare Safety kontrakt med Ulstein Verft på ein båt av typen Mare DC12 Windmill. Dette er ein båt med tilhøyrande davit, spesiallaga for personelltransport frå servicefartøy til vindmøller. Båten skal installerast om bord i Bernhard Schulte sitt nybygg, som skal stå ferdig for kunden tidleg i 2020. Mare Safety er ein trufast leverandør, og har tidlegare levert både redningsbåt og bysse-pakke til dei andre fartøya som Bernhard Schulte har bygd på Ulstein Verft. «Offshore Wind er ein marknad i vekst, og med denne samt tidlegare kontraktar innan dette segmentet stadfester vi dette som eit viktig satsingsområde framover for Mare Safety», – seier Torstein Teigene, produktsjef for båt. Han starta i Mare Safety tidlegare i haust, og ser tydeleg at det blir behov for fleire båtar innan segmentet. Teigene nemner at dei også har ein tilsvarande type båt under bygging som snart skal leverast til det Read more…

Mare Safety have employed Are Nørvåg (39) as CEO to take over the wheel after longterm pre CEO, Mr. Reidar Vågeskar. Garshol arrives Mare Safety August 1st, from a position as CEO at Olav E. Fiskerstrand AS. Garshol have previously have managing positions from other maritime business, and are therefore looking forward to engage Mare Safety`s position as an attractive supplyer in the maritime market, both national and international, along with the exisiting employees at Mare Safety. Pre CEO, Mr. Reidar Vågeskar, will continue his work at Mare Safety, with sales managing, developement and followup for the main customers. Mare Safety is experiencing a market improvement, altough the previously years have been week. Mare Safety`s latest establishments in new markets, has given the company better results and increased activity.

Mare Safety AS har tilsett Are Nørvåg Garshol (39) som ny adm. direktør frå 1. august 2018. Garshol kjem frå stillinga som adm. direktør i selskapet Olav E. Fiskerstrand AS.

LEDIG STILLING VED MARE SAFETY AS:

Deliver two new boats to the American Seafoods Group in mid May.

Mare Safety AS currently have a MARE GTC 700 rescue boat available for rental. Contact our rescue boat Department for rental details. Call (+47) 7000 9810 or email at Office@maresafety.com.

  Utstyrsleverandøren Mare Safety skal levere ny brannbåt til Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.  I en anbudskonkurranse med flere andre gode aktører, vant Mare Safety frem med sitt tilbud på ny brann- og redningsbåt til Trøndelag brann- og redningstjeneste som skal leveres i oktober år. Produktsjef for båter ved Mare Safety, Geir Ove Molvær, er glad for at valgt falt på Mare Safety. – Vi har skaffet oss en god kompetanse på bygging brann- og redningsbåter fra arbeidet vi hadde med å levere brann og redningsbåt til Molde brann- og redningstjeneste i 2014. Det at Trøndelag brann- og redningstjeneste også velger oss, viser at vi har et produkt som samsvarer med de krav som stilles fra etaten, og at vi viser fleksibilitet i forhold til å tilpasse båtene etter kundens ønsker og behov, seir Molvær. Signerte kontrakt Kontrakten på den nye båten, som en spesialtilpasset utgave av MARE GTC 900-2VD (FF), ble signert ved Trøndelag brann- og redningstjeneste sine lokaler i Trondheim fredag formiddag. Tilstede under signeringen var Geir Ove Molvær, daglig leder Trygve Gaustad ved Mare Safe Sea, som har arbeidet med utrustning av Mare Safety sine båter, og brannsjef Torbjørn Mæhlumsveen ved Trøndelag brann- og redningstjeneste. Brannsjefen er spent Read more…