Det er sommar, det er sol, og for mange er det ferie. Vi i Mare Safety vil ynskje alle våre kunder og samarbeidspartnarar ein riktig god sommar. Fyrste halvår har vore ein opptur for oss. Vi er stolte over å kunne levere eit betre resultat samanlikna med tidlegare år. Det har vore travelt, men veldig kjekt å sjå at pila peikar oppover igjen. Produksjonen har vore god, og i løpet av dette halvåret har vi levert 3 stk GTC 900-2 VD og 2 stk GTC 700 til USA, i tillegg til fleire småbåtar. Samtidig har vi også overlevert fleire byssepakkar til verft og innreiingsfirma. Vi vil takke for den tilliten vi har fått på desse prosjekta, og håper du som kunde er fornøgd med leveransen, og at kvalitet og service har stått til forventningane. Vi i Mare Safety går ein spanande haust i møte. Det er fortsatt mange båter og bysser på ordreboka med leveranse utover hausten. I tillegg har vi ein Windmill båt med levering på nyåret, som vil kreve mykje av arbeidstida vår for å få den ferdigstilt i tide. Ekstra kjekk blir hausten med nye medarbeidarar. Are Nørvåg Garshol tek over roret som dagleg leiar frå 1. august, Read more…

Mare Safety seglar i medvind. Det er god stemning blant dei tilsette på kontoret ved Stålhaugen i Ulsteinvik, etter å ha sett klare forbetringar i marknaden gjennom 2018. Dei ser positivt på det komande året, og kan stolt presentere fleire nye signerte kontraktar, både innan båt og bysse. Ny kontrakt med Ulstein Verft Nyleg signerte Mare Safety kontrakt med Ulstein Verft på ein båt av typen Mare DC12 Windmill. Dette er ein båt med tilhøyrande davit, spesiallaga for personelltransport frå servicefartøy til vindmøller. Båten skal installerast om bord i Bernhard Schulte sitt nybygg, som skal stå ferdig for kunden tidleg i 2020. Mare Safety er ein trufast leverandør, og har tidlegare levert både redningsbåt og bysse-pakke til dei andre fartøya som Bernhard Schulte har bygd på Ulstein Verft. «Offshore Wind er ein marknad i vekst, og med denne samt tidlegare kontraktar innan dette segmentet stadfester vi dette som eit viktig satsingsområde framover for Mare Safety», – seier Torstein Teigene, produktsjef for båt. Han starta i Mare Safety tidlegare i haust, og ser tydeleg at det blir behov for fleire båtar innan segmentet. Teigene nemner at dei også har ein tilsvarande type båt under bygging som snart skal leverast til det Read more…

Mare Safety have employed Are Nørvåg (39) as CEO to take over the wheel after longterm pre CEO, Mr. Reidar Vågeskar. Garshol arrives Mare Safety August 1st, from a position as CEO at Olav E. Fiskerstrand AS. Garshol have previously have managing positions from other maritime business, and are therefore looking forward to engage Mare Safety`s position as an attractive supplyer in the maritime market, both national and international, along with the exisiting employees at Mare Safety. Pre CEO, Mr. Reidar Vågeskar, will continue his work at Mare Safety, with sales managing, developement and followup for the main customers. Mare Safety is experiencing a market improvement, altough the previously years have been week. Mare Safety`s latest establishments in new markets, has given the company better results and increased activity.

Mare Safety AS har tilsett Are Nørvåg Garshol (39) som ny adm. direktør frå 1. august 2018. Garshol kjem frå stillinga som adm. direktør i selskapet Olav E. Fiskerstrand AS.

LEDIG STILLING VED MARE SAFETY AS:

Deliver two new boats to the American Seafoods Group in mid May.

Skal levere to nye båter til American Seafoods Group i midten av mai.

Mare Safety have signed a new dealer agreement with Metos for supplying galley equipment.

Mare Safety sin nye leverandøravtale gir nye marine moglegheiter og fungerer som ein døropnar til den landlege marknaden.

Mare Safety AS har levert sin aller første personalbåt til Marine Harvest Norway AS.